ქ. თბილისი, 'ბავშვთა ქალაქი მზიურის' მიმდებარედ
ქ. თბილისი, 'ბავშვთა ქალაქი მზიურის' მიმდებარედ
ქ. თბილისი, 'ბავშვთა ქალაქი მზიურის' მიმდებარედ

შპს ,,ანაგი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები - საბურღი დანადგარი BAUER BG 40