შპს ,,ნიუ ქონსთრაქშენი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები