თბილისი, საქართველო, ჭოველიძის ქ. N6 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები