2020 წლის ივნისის თვეში შპს ,,დიდოსტატი''-ს მიერ განხორციელდა სატესტო ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობისა და შემოწმების სამუშაოები, კერძოდ კომპანიამ შეასრულა - ნიადაგის გაბურღვა, არმატურის გალიის აწყობა, არმატურის გალიის მონტაჟი, დაბეტონება. აღნიშნული სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხიმინჯებზე განთავსდა ელექტრო ჰიდრავლიკური ტუმბო და  ჩატარდა ხიმინჯების ტესტირება ორ ეტაპად:

პირველი ეტაპი:

ხიმინჯის N ხიმინჯის დიამეტრი (მმ.) დაწოლის სიძლიერე (კ/ნ)
T01 1200 13000  კ/ნ

მეორე ეტაპი:

ხიმინჯის N ხიმინჯის დიამეტრი (მმ.) დაწოლის სიძლიერე (კ/ნ)
T01 1200 26000  კ/ნ

ტესტირება მიმდინარეობდა სულ 26.58 საათის (net 24.83 საათი) განმავლობაში და შესრულდა წარმატებით!

აღნიშნული გამოცდილება პირველი არ ყოფილა კომპანიის არსებობის ისტორიაში და კიდევ ერთხელ დამტკიცდა რომ დიდოსტატი ნამდვილად არის ხარისხის გარანტია!