სს ,,ფოთალ იოლ სანაიი ვე თიჯარეთ''-ის ფილიალი საქართველოში/E-70 ავტომაგისტრალის გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა - წნეხით ჩასასობი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები
სს ,,ფოთალ იოლ სანაიი ვე თიჯარეთ''-ის ფილიალი საქართველოში/E-70 ავტომაგისტრალის გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა - წნეხით ჩასასობი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები
სს ,,ფოთალ იოლ სანაიი ვე თიჯარეთ''-ის ფილიალი საქართველოში/E-70 ავტომაგისტრალის გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა - წნეხით ჩასასობი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები

სს ,,ფოთალ იოლ სანაიი ვე თიჯარეთ''-ის ფილიალი საქართველოში/E-70 ავტომაგისტრალის გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა - წნეხით ჩასასობი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები