შპს ,,MBG.LTD'' - აბასთუმანი, საქართველო - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები