შპს ''GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION'' - ჟინვალი-ბარისახო-შატილის ს/გზა - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები