შპს ,,ახალი სამშენებლო კომპანია'' / ქ. თბილისი, საქართველო ლისის ტბის მიმდებარედ - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები