შპს ''GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION'' - ხონი-სამტრედიის ს/გზა - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები