შპს ,,ანაგი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები/ქ. თბილისი, 'ბავშვთა ქალაქი მზიურის' მიმდებარედ - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები