შპს ,,ჰაშ თაგ კონსტრაქშენი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები