შპს ,,ლამინი ჯი'' - წნეხვით ჩასასობი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები, მრავალსართულიანი კომპლექსის მშენებლობა