ტყიბულის მუნიციპალიტეტი - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები