შპს ,,ანაგი - თბილისი''- ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები