შპს ,,ანაგი''- ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები