შპს ,,არქი დეველოპმენტი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები