შპს ,,კაპიტელი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები