შპს ,,არქი'' საბურთალო - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები