შპს ,,ნიუ ლაინი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები