შპს ,,ბანი - 2007'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები