შპს ,,აკვანი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები