შპს ,,ფროფერთი მენეჯმენტი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები