შპს ,,ლაგი კაპიტალი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები