შპს ,,კასკადი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები