შპს ,,კალო'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები