ბათუმი, საქართველო, შპს ,,კალო გრუპი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები