შპს ,,კომპაკტ დეველოპმენტი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები