შპს ,,ნეოკონი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები