შპს ,,როიალ გრუპი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები