შპს ,,ჰაუს არტ ლუქსი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები