შპს ''GEO-USA'' LLC - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები