შპს ,,3ს გრუპი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები