შპს ,,მარკო კონსტრაქშენი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები