შპს ,,დონა გრუპი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები