შპს ,,დეკო'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები