შპს ''ცეკური'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები