შპს ,,მიმისონი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები