შპს '' Vinchi Construction'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები