შპს ''GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION'' - ხიდის გამაგრების სამუშაოები