შპს ,,აზიმუტი - 2014'' საცხოვრებელი კომპლექსი ,,მწვანე ბუდაპეშტი''- ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები