შპს ,,ელ კომპანი''- ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები