შპს ,,აიბილდი''- ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები