შპს ,,არტესი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები