სამშენებლო-კომერციული კორპორაცია შპს ,,ხიდი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები