ბათუმი, საქართველო, ბაგრატიონის ქუჩა - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები