თბილისი, საქართველო, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N7 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები