ბათუმი, საქართველო, საცხოვრებელი კომპლექსი ,,ბათუმი'' - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები