ბურღვით ნატები ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები მდინარე სუფსაზე