თბილისი, საქართველო, არაგვის ქ. N4 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები