თბილისი, საქართველო, ყიფშიძის ქ. N6 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები